Voorpagina

Welkom bij de Oudheidkundige Vereniging Flehite Amersfoort.

Cadeaulidmaatschap

 

De tijd van cadeautjes nadert weer.

 

Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat.

Meld de naam van de gelukkige bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,-- over

op rekening NL95 INGB 0003795666

t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”.

U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid.

 

Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris,

zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt

en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2015.

De Nieuwsbrief oktober is uit

 

 

Met daarin o.a. ;

 

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis.

Dit jaar is het thema “Vriend & Vijand”.

De OVF participeert in het comité dat invulling geeft aan deze maand.

Voor een overzicht van de activiteiten kunt u terecht op de website amersfoort-erfgoed.nl.

lees meer in de flyer

Lezingen seizoen 2013-2014

 

Het thema van de lezingen van de OVF in het seizoen 2013-2014 is

'Amersfoort en bedrijvigheid'.