Jan Carel van Dijk

Met plezier maakte Jaap de Goede eind 2010 een tweetal filmpjes van geestdriftig verzamelaar en spreker Jan Carel van Dijk. Zijn lezing over Industrieel Erfgoed bij Oudheidkundige Vereniging Flehite was zo inspirerend dat hij graag wilde zien hoe Jan Carel voor de camera zou zijn. Kijk en geniet.