Binnen het beloningsbeleid van de Vereniging ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.
De ANBI-status van de OVF maakt het mogelijk om schenkingen aan de OVF voor 125% van de belasting af te trekken.

Het RSIN, dan wel fiscaal nummer van de Vereniging is: 25.85.364

(zie hiervoor het ANBI-regelement op de website van de belastingdienst)
 

 

2016;

- Jaarverslag OVF 2016

- Balans 2016

- Exploitatie 2016

- Begroting 2017

- Verslag collectiecommissie 2016

- Verslag kascommissie 2016

- Rooster van aftreden Bestuur OVF

 

2017;

- Jaarverslag OVF 2017

- Balans 2017

- Exploitatie 2017

- Begroting 2018

- Verslag collectiecommissie 2017

- Verslag kascommissie 2017

- Verslag Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite 2017

- Verslag Activiteitencommissie 2017

- Rooster van aftreden Bestuur OVF

 

2018;

- Jaarverslag OVF 2018

- Balans 2018

- Exploitatie 2018

- Begroting 2019

- Verslag Collectie Commissie 2018

- Verslag Kas Commissie 2018

- Rooster van aftreden Bestuur 2019

- Verslag Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite 2018