Historisch jaarboek 2011

 

Jaarboek flehite 2011Op donderdag 17 november j.l. is op locatie: 'De Stad van Cahen' (het vroegere ROB-gebouw, Kerkstraat, hoek Muurhuizen) tussen 16.00 en 18.00 uur het Historisch Jaarboek Flehite 2011 gepresenteerd.

 

Korte inhoud:

- Henk van Tilburg schrijft over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).


- Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.


- Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.


- Simon Groot brengt ook een Amersfoortse componist voor het voetlicht: Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550 - Amersfoort? 1628/29). Hij reisde naar de archieven van Rieti, Assisi en Rome en ontdekte onvermoede kanten aan Tollius’ leven als dirigent.


- Vervolgens schrijft archeoloog André Clazing een artikel over de Papenhofstede. Een stil straatje dat er wat vergeten bijligt, maar niettemin op een eerbiedwaardig lange geschiedenis kan terugzien.


- Marc Hameleers verhaalt over zes verschillende uitgaven van de populairste polderkaart van Eemland (1666-1824). Deze kaart bestaat uit vier gegraveerde bladen met alle waterlopen en percelen, compleet met de namen en wapens van alle polderbestuurders. De edities zijn voortaan eenvoudig te achterhalen met behulp van dit artikel.


- Ten slotte schrijft Saskia Schrijer over de ontwikkelingsgeschiedenis van de begraafplaats Rusthof.
De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, twee boekbesprekingen
en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland,
verschenen in 2010.

Historisch jaarboek 2010

foto jaarboek 2010

Op donderdag 11 november j.l. is tijdens het Historisch Café het Historisch Jaarboek Flehite 2010 gepresenteerd. Het Jaarboek Flehite is voor het eerst volledig in kleur verschenen. De Stichting Flehite Publicaties heeft het voornemen om het Jaarboek voortaan in deze vorm te gaan uitgeven.

 

André Clazing geeft inzicht in de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen. Hij doet dit naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop werd gesloopt.

 

Verder schrijft Henk van der Lee over de Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken J. Valkhoff. Zijn artikel is rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronvermelding en boekenlijst.

 

Daarna geeft Francien Snieder een beschouwing over het opvallende feit dat Amersfoort heel lang een agrarisch karakter heeft behouden. De bouw van de tweede stadsmuur was mede bedoeld ter bescherming van de boerenbedrijven.

 

Dan volgt een artikel van Gerard Raven over de gereformeerde kerkbladen van 1917-2000.

 

Tenslotte behandelt Johan Teters 30 jaar binnenstadsvernieuwing in Amersfoort van 1945-1975.

 

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, drie boekbesprekingen en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland, verschenen in 2009.

 

Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken Dit jaarboek verschijnt sinds 2000 en bevat wetenschappelijke artikelen.

 

U kunt artikelen uit de Jaarboeken vanaf 2004 zoeken en bekijken door te klikken op Sabine.

plaatje sabine