Historisch Jaarboek 2018

In het Jaarboek 2018 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Michelle Meuffels schrijft over "Van vlooientheater tot Grand Theatre".
 • John Galjaard schrijft over Zuiderhoek, de eerste naoorlogse stadsarchitect van Amersfoort.
 • Jos Hilhorst geeft een beeld van Willem Rijkszn, boerenzoon uit Soest, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis.
 • Ludo Jongen vertelt "In de doofpot" over de bouw van de Sint-Ansfriduskerk in Amersfoort: een poging tot reconstructie.
 • William ten Brink onderzocht "Kazernes in Amersfoort", het garnizoen als aanjager van de lokale economie eind 19e eeuw.
 • Saskia Stouten-Schrijer schrijft over "Ontwerp en ontwikkeling van de wederopbouwwijk Jeruzalem en Jericho".
 • Dick van Wees onderzocht de kunst van vreedzaam met elkaar te leven, ook in oorlogstijd, tussen katholieken en gereformeerden (1667-1677)

  Verder de Jaaroverzichten 2017 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de
  gemeente Amersfoort.