Historisch jaarboek 2010

foto jaarboek 2010

Op donderdag 11 november j.l. is tijdens het Historisch Café het Historisch Jaarboek Flehite 2010 gepresenteerd. Het Jaarboek Flehite is voor het eerst volledig in kleur verschenen. De Stichting Flehite Publicaties heeft het voornemen om het Jaarboek voortaan in deze vorm te gaan uitgeven.

 

André Clazing geeft inzicht in de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen. Hij doet dit naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop werd gesloopt.

 

Verder schrijft Henk van der Lee over de Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken J. Valkhoff. Zijn artikel is rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronvermelding en boekenlijst.

 

Daarna geeft Francien Snieder een beschouwing over het opvallende feit dat Amersfoort heel lang een agrarisch karakter heeft behouden. De bouw van de tweede stadsmuur was mede bedoeld ter bescherming van de boerenbedrijven.

 

Dan volgt een artikel van Gerard Raven over de gereformeerde kerkbladen van 1917-2000.

 

Tenslotte behandelt Johan Teters 30 jaar binnenstadsvernieuwing in Amersfoort van 1945-1975.

 

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, drie boekbesprekingen en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland, verschenen in 2009.

 

Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken Dit jaarboek verschijnt sinds 2000 en bevat wetenschappelijke artikelen.

 

U kunt artikelen uit de Jaarboeken vanaf 2004 zoeken en bekijken door te klikken op Sabine.

plaatje sabine