Historisch jaarboek 2014

 

Het jaarboek biedt zes verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland. Het eerste artikel gaat over de Belgische vluchtelingen in Amersfoort tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Wie waren zij, en bleef de hartelijke ontvangst ook zo naarmate de oorlog langer duurde?
Daarna wordt de aandacht gericht op de Amersfoortse graficus Dirk Boode (1889-1965). Deze autodidact had vooral belangstelling voor de natuur. Hij viel op door continue experimenten met ets- en linoleumtechnieken.
Het derde onderwerp is het aparte Joodse onderwijs dat in 1941 is opgelegd door de Duitse bezetter. Waarin verschilde de situatie in Amersfoort met die in Amsterdam?
Dan verschuift de blik naar de 15e en 16e eeuw. Wat is de betekenis van handschriften en vroege drukken van boeken uit Amersfoortse kloosters?
Het vijfde onderwerp is boerderij De Hoef/Bijlerhoef in Hoogland. Welke landerijen hoorden erbij, hoe was de bedrijfsvoering en wat waren de opbrengsten in 1500-1800?
Ten slotte een studie over de opgegraven skeletten van mensen sinds de middeleeuwen. Wat weten we nu over de Amersfoortse bevolking en cultuur?
Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de jaaroverzichten van Monumentenzorg en Archeologie en de boekbesprekingen.