Voltooide activiteiten

 

dinsdag 28 april 2015

 

Locatie: Museum Flehite.

Aanvang; 20.00 uur

 

OVF-lezing: Op dinsdag 28 april 2015 spreekt Ludo Jongen over 'Ansfridus'.

 

Meer informatie volgt.
 

dinsdag 24 februari 2015

 

Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Op dinsdag 24 februari spreekt Jan Carel van Dijk in Museum Flehite over 'De geschiedenis van Garnizoen Amersfoort (1830 tot heden)'. De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging (OVF) en staat in het teken van het seizoensthema 'Oorlog en vrede'.
Sinds kort wordt het militairen niet meer toegestaan in uniform over straat te gaan. Ze zouden mogelijk het mikpunt kunnen worden van terroristen. Vroeger was dat wel anders, met name in Amersfoort. Je kunt bijna geen oude ansichtkaart bekijken of er staat wel een militair op en tot in de zestiger jaren zat beroepspersoneel bijvoorbeeld zelfs op zondag massaal in vol ornaat in de kerk.
De Keistad had vele jaren het grootste garnizoen van Nederland met op heel wat plekken militaire gebouwen. Nu is er praktisch alleen nog de Bernhardkazerne, maar die omvat vandaag de dag wél een van de omvangrijkste en meest geavanceerde defensiecomplexen van ons land. Hoe Amersfoort zo'n belangrijke militaire stad werd én bleef wordt aan de hand van bijzonder foto- en filmmateriaal toegelicht.


Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas?

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

dinsdag 27 januari 2015

 

Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort.

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Op dinsdag 27 januari spreken Wim Eimers en Theo Miltenburg in Museum Flehite over '1615-2015 - Amersfoort en de tabakscultuur'. De lezingen worden georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).
Rond 1615 gingen de eerste planters in Amersfoort tabak telen. Dit nieuwe gewas werd al snel populair. Het aantal telers nam in hoog tempo toe. Ook de verwerking van tabak en de handel in tabak werden belangrijke economische activiteiten. Voor Amersfoort heeft de tabaksteelt grote betekenis gehad, de hoogtijdagen van de tabaksteelt en handel worden wel als de gouden eeuw van Amersfoort beschouwd.
De OVF heeft twee mensen uitgenodigd die zich in de historie van de tabakscultuur hebben verdiept. Wim Eimers was nauw betrokken bij de opzet van het tabaksteeltmuseum in Amerongen, het enige in Nederland. Hij gaat in op de tabaksteelt. Theo Miltenburg heeft zich, als toenmalig eigenaar van Hotel de Tabaksplant (Coninckstraat 15), verdiept in de betekenis van tabakscultuur voor de stad.

 

Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas?

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Om 20.00 uur sluiten de deuren en beginnen de lezingen.