Voltooide activiteiten

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Johan Langelaar
Waar:  Museum Flehite
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

De Vecht en de kogge in de IJssel: twee bijzondere maritiem-archeologische projecten

Op dinsdagavond 16 januari 2018 om 20.00 uur vindt de eerste lezing van de Oudheidkundige Vereniging in het nieuwe jaar plaats in Museum Flehite.

Johan Langelaar is archeologisch metaal- en conserveringsspecialist. Hij zal deze avond spreken over twee maritieme projecten, waarvan hij de archeologische begeleiding en uitwerking van de vondsten heeft gedaan.

Het eerste project is het baggeren van rivier de Vecht tussen Muiden en Utrecht. Hij vertelt ons over de gang van zaken en over de vondsten die gedaan zijn over dit traject van maar liefst 42 km.

Een spectaculair project was de berging van het koggeschip uit de IJssel bij Kampen. De pers heeft er uitgebreid aandacht geschonken, maar Johan Langelaar laat ons achter de schermen meekijken, met zijn verhalen over de voorbereiding, het vooronderzoek, het duikwerk en de uiteindelijke berging.

Johan Langelaar is directeur van het bedrijf Archeocare in Maarssen.

Dit zal voorlopig de laatste OVF-lezing zijn in Museum Flehite. Vanaf februari 2018 vinden de lezingen plaats in de Stad van Cahen, Muurhuizen.

 

 

 

   
Aanvang:  17.00 uur (kerk open 16.30 uur)
Spreker:  Diverse sprekers
Waar:  Sint Joriskerk
Toegang:  Alleen voor OVF-leden
   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jos Bazelmans
Waar:  RCE-gebouw; Smallepad 5 te Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

Op dinsdag 31 oktober, de laatste dag van de Maand van de Geschiedenis, organiseren de OVF en de RCE een lezing over het oerbos dat Jos Bazelmans, hoofd van de afdeling Archeologie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, ontdekte in het bos tussen Amersfoort en Leusden. De lezing vindtplaats in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aan het Smallepad; het begint om 20.00 uur en is om 22 uur afgelopen.

Bazelmans vertelt over hoe oude bosresten ons een unieke inkijk bieden in een dramatische klimaatverandering aan het einde van de laatste ijstijd. Daarnaast zal ook Petra Doeve, houtdeskundige/dendrochronoloog van het RCE, een bijdrage leveren.

12.850 jaar oud bos
Tijdens het hardlopen op het landgoed Den Treek-Henschoten zag Bazelmans graafmachines bezig om nieuwe natuur te creëren. Daarbij werden oude aardlagen zichtbaar, waarvan hij er één herkende als de zogeheten Usselo-bodem. Deze bodem stamt uit een warme periode tijdens de laatste ijstijd (de Allerød-periode, 13.900-12.850 jaar geleden).
Enkele weken na de ontdekking bleek dat de Usselo-bodem in het zuidoostelijke deel van de afgraving overging in een dieper gelegen veenachtige laag. Tot ieders verrassing kwamen uit die laag complete dennenbomen tevoorschijn. Intussen weten we dat de bomen zo’n 12.850 jaar oud zijn, uit de overgangstijd van de relatief warme Allerød-periode en de veel koudere Jonge Dryas-periode.

Op 1 november naar haar het Bos van Jos
Woensdagmiddag 1 november neemt Jos Bazelmans ons mee naar ‘zijn’ bos. Daar zijn boomstammen op hun oorspronkelijke plek te bewonderen, bij de nieuwe Vogelplas. De excursie begint om 14.45 uur op de parkeerplaats Waterlooweg (bereikbaar via ventweg richting Restaurant Croy Sterrenbosch). De locatie is slecht toegankelijk voor hen die slecht-ter-been-zijn.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jan Carel van Dijk
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

Voor veel Amersfoorters spreken bedrijfsnamen als COVA, Bronswerk, Erdal, Meursing, Noack en Phoenix nog steeds tot de verbeelding. Het zien van mooie beelden met begeleidend commentaar zal dan zeker nostalgische gevoelens oproepen. Maar er waren en zijn nog veel méér bijzondere fabrieken in de Keistad. In de uitgebreide bloemlezing met unieke foto's en zelfs enkele films komen ook daarvan de nodige aan bod. 

 In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Dirk de Vries
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In het vlakke Nederland springen torens in het oog, ook al zijn ze niet eens zo hoog. Vanouds tekenen torens het landschap, dienen zij als oriëntatiepunten en als tijd- en richtingwijzers die ver boven bomen en bebouwing uitsteken. Op oude prenten staan ze extra hoog afgebeeld om het aanzien van een stad te versterken, zoals ook de bijna 100 meter hoge O.L.-Vrouwetoren  van Amersfoort. Tijdens de lezing vergelijken we ambities met de gerealiseerde werkelijkheid in een aantal verschillende steden.

Waarom de keuze voor een tweetorenfront of één enkele toren? Hoe lang werkte men aan zo’n toren, wat weten we van de bouwers en de symboliek die in het bouwwerk besloten ligt? We kijken naar bewaard gebleven ontwerpen en maquettes en behandelen bouwhistorische aspecten van de Amersfoortse toren: materiaalgebruik, steenhouwersmerken, sculptuur van kraag- en sluitstenen, aansluitingen, kelders, kokers, verborgen ruimten, galerijen, wenteltrappen, klokkenstoelen en het ‘Utrechtse schema’. In Amersfoort is de bijbehorende kerk helaas verdwenen maar het had slechter kunnen aflopen met de toren die er gelukkig nog staat als één van de fraaiste en hoogste van Nederland. De le

Prof.dr. Dirk J. de Vries is senior architectuur- en bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, tevens als bijzonder hoogleraar Bouwhistorie en Erfgoed verbonden aan de Universiteit Leiden.   

In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.