Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jeroen Punt
Waar:  Stad van Cahen; Muurhuizen 104; Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

Oktober is Maand van de Geschiedenis en ook dit jaar sluit de oktoberlezing van de OVF aan op het thema OPSTAND.

Jeroen Punt gaat in de lezing nader in op de vraag hoe Willem van Oranje in staat was om in opstand te komen tegen zijn landsheer en deze oorlog bijna 20 jaar wist vol te houden. Uit het verhaal zal blijken dat zijn opleiding tot edelman en zijn eerdere militaire ervaringen tijdens de oorlog van 1551-1559 van cruciaal belang waren. Op verzoek van de OVF zal Punt ook aandacht schenken aan Amersfoortse zaken, ook al speelde Amersfoort in deze periode geen rol van betekenis.

Jeroen Punt (1975) is historicus en werkzaam als conservator bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Hij is gespecialiseerd in 16e- en 17e-eeuwse militaire geschiedenis en verricht momenteel onderzoek naar Nederlandse harnassen in Europese context en in het bijzonder de harnasproductie binnen de Noordelijke Nederlanden gedurende de periode 1500-1650. Afgelopen jaren was hij mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de expositie ‘Willem’ en de bijbehorende publicatie.