Binnen het beloningsbeleid van de Vereniging ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.
De ANBI-status van de OVF maakt het mogelijk om schenkingen aan de OVF voor 125% van de belasting af te trekken.

Het RSIN, dan wel fiscaal nummer van de Vereniging is: 25.85.364

(zie hiervoor het ANBI-regelement op de website van de belastingdienst)
 

 

2014;

- Jaarverslag OVF 2014

- Balans 2014

- Exploitatie 2014

- Begroting 2015

- Verslag kascommissie 2014

- Jaarverslag 2014 collectie commissie

 

2015;

- Jaarverslag OVF 2015

- Balans 2015

- Exploitatie 2015

- Begroting 2016

- Verslag kascommissie 2015

- Verslag collectiecommissie 2015

- Rooster van aftreden bestuur

 

2016;

- Jaarverslag OVF 2016

- Balans 2016

- Exploitatie 2016

- Begroting 2017

- Verslag collectiecommissie 2016

- Verslag kascommissie 2016

- Rooster van aftreden Bestuur OVF