2018-06-19 (dinsdag); De Gaper: boegbeeld van de geneesvoorziening

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Peter van den Hooff
Waar:  Stad van Cahen; Muurhuizen 104; Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

“DE GAPER: BOEGBEELD VAN DE GENEESMIDDELVOORZIENING”.

Ooit moeten er honderden gapers geweest zijn, verspreid over heel Nederland. Tegenwoordig zien we dit typisch Nederlandse uithangteken echter bijna nergens meer in het straatbeeld en staan veel bewaard gebleven exemplaren in een museumdepot. Een uitzondering hierop vormen de twee Amersfoortse exemplaren, die de voorbijganger nog altijd met open mond aankijken. Maar wat is een gaper eigenlijk? Hoe is dit beeld zo sterk verbonden geraakt met de apotheek en later de drogisterij? In deze lezing geeft Peter van den Hooff antwoord op deze vragen, terwijl hij u meeneemt door historisch Amersfoort. Aan de hand van beeldmateriaal uit Archief Eemland laat hij zien waar de gaper eertijds heeft uitgehangen en plaatst hij de Amersfoortse exemplaren in een bredere cultuurhistorische context.


Peter van den Hooff (1987) is onderzoeker bij de Vakgroep Geschiedenis van de Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast ontwikkelt hij als online tentoonstellingsmaker een virtueel museum voor Stichting Farmaceutisch Erfgoed. Een van de tentoonstellingen in dit museum is gewijd aan de gaper en is te vinden op www.degapergalerij.nl
Detail op.