Geplande activiteiten

2018-09-18 (dinsdag); Historiezucht (in het kader van het OVF-jubileum)

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Marita Mathijssen
Waar:  Stad van Cahen; Muurhuizen 104; Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

Marita Mathijsen zal ons vertellen hoe de belangstelling voor historie in de 19e eeuw enorm groeide. Dat werd zichtbaar door de grote hoeveelheid boeken en boekjes over de Vaderlandse Geschiedenis, de standbeelden die onze nationale helden een plek gaven op pleinen en ook in het ontstaan van historische verenigingen. Iedere middelgrote en grotere plaats kreeg er wel een, vaak opgericht door een groep notabelen, die zich wilden verdiepen in de achtergrond van hun woonomgeving en ook aandacht vroegen voor de waardevolle bouwwerken.
In Amersfoort ontstond zo de Oudheidkundige Vereniging Flehite met al gauw activiteiten als zorg voor oude gebouwen, opgravingen, publicaties van boeken en het aanleggen van een verzameling, die de basis vormde voor het Museum Flehite.

Marita Mathijssen is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de 19e-eeuwse literatuur en publiceerde recent een goed ontvangen biografie van Jacob van Lennep. Eerder schreef zij over het onderwerp van deze avond het intrigerende boek “Historiezucht”.